Somliga är det synd om, de är offer för omständigheterna.
 Andra är starka, de ställer alltid upp och hjälper till. Och så finns det en tredje sort, som verkar gilla att jävlas med allt och alla. Eller, hur är det egentligen? Dramatriangeln är en modell som tydligt förklarar vilka roller vi har - och tar - i livets ständigt pågående drama. I boken berättar terapeuten Sverker Wadstein om dramatriangelns roller: Offer, Räddare och Förövare. Vem är du och vilka har du omkring dig? Gör dig redo för aha-upplevelser, igenkännande leednen och en läsning som kan förbättra dina relationer.